Robert Adams

2009 års Hasselbladpristagare

 

Hasselbladspriset utdelades för 29:e gången tisdagen den 14 april 2009. Pristagaren Robert Adams från Astoria, Oregon tog emot sitt pris av Barbro Osher, Generalkonsul i San Francisco vid en presskonferens på Fraenkel Gallery i San Francisco. Pristagaren erhöll 500.000 kronor. En utställning Robert Adams – 2009 års Hasselbladspristagare öppnades i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum den 6 november 2009.

 

Stiftelsens motivering:

Robert Adams är en av de senaste fyrtio årens viktigaste och mest inflytelserika fotografer. Under denna period har han nästan uteslutande arbetat i den amerikanska västern. I en tid då fotografin har förändrats och fragmenterats har han renodlat och på nytt bejakat dess inneboende språk och använt arvet från den modernistiska fotografins 1900-tal för sina egna, högst originella syften. Adams samlade vision av den amerikanska västern är exakt och odramatisk och utgör i dag ett enastående vittnesbörd som ger uttryck för en större, global omsorg om miljön samtidigt som det oavlåtligt ger akt på yttringar av mänsklig längtan och inslag av hopp i ett, föränderligt landskap.

 

Robert Adams accepts award-Daniel Cheek

Photo: Daniel Cheek