Robert Häusser

1995 års Hasselbladpristagare

Hasselbladspriset utdelades för 15:e gången fredagen den 10 november 1995. Pristagaren Robert Häusser, Mannheim, Tyskland, tog emot sitt pris av fru Gun Åkerman under en ceremoni på Artisten i Göteborg. Pristagaren erhöll 265.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning Robert Häusser – 1995 års Hasselbladpristagare i Göteborgs Konsthall, Göteborg.

 

Stiftelsens motivering:

Robert Häusser är en av de främsta bildskaparna inom den moderna fotografin i Tyskland. Hans verk kan ses som en förlängning och utveckling av formspråket inom den ”subjektiva fotografi” som lanserades och vann uppmärksamhet i Europa under efterkrigsåren. I grafiskt pregnanta studier av landskap och arkitektur förenar han en stram renodling av motivets komponenter med en hotfull, dov ton. Det finns i Häussers fotografier ett intrikat spel mellan yta och djup.

Photo: Björn Rantil Copyright: Hasselblad Foundation