Naturfotostipendium

 

Hasselbladstiftelsens stipendium i naturfotografi 2020 – Natur, landskap & miljö

 

The Ash Project Emanuel Cederqvist – 2020 års naturfotostipendiat

 

The Ash Project är ett samarbete mellan fotograferna Emanuel Cederqvist och Sean Gardiner som i lågmäld och estetisk tilltalande visuell dialog dokumenterar askskottsjukan i Europa.  Sjukdomen finns i dag i hela askens utbredningsområde – från norra Sverige till södra Toscana och orsakas av en invasiv svamp som hotar hela artens existens.

 

© Emanuel Cederqvist

Gardiner och Cederqvist utgår från en platsbestämd, komparativ och arkivarisk metod och projektet visualiserar sjukdomens rörelse: Cederqvist fotograferar träd på Öland i Sverige med tydliga symptom och Gardiner fotograferar träd i Dorset, England, där sjukdomen ännu inte är synlig.

 

© Sean Gardiner

Deras fokus på den kritiska tidpunkten för asken, som även har en viktig mytologisk betydelse, speglar dessutom större miljömässiga frågor kring förlust av biodiversitet. Cederqvist och Gardiner för vidare och uppdaterar traditionen från det miljöengagerade fotografiet, med fotografer som t.ex. Robert Adams,  på ett unikt sätt.

 

Juryn som valt årets naturfotostipendium har bestått av:

Tyrone Martinsson, professor vid Film, foto, litterär gestaltning vid HDK-Valand – Göteborgs Universitet

Cecilia Sandblom, fotograf och konservator, Hasselbladstiftelsen

Louise Wolthers, forskare och curator, Hasselbladstiftelsen

 

Hasselbladstiftelsens naturfotostipendium har delats ut vartannat år sedan 2008 och ändamålet med stipendiet är att med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, uppmuntra utvecklingen av naturfotografi i Norden och att stödja fotografiska undersökningar av natur, landskap och miljö. Stipendiet består av 100 000 kronor.

 

Mia Rogersdotter Olofsson – 2018 års naturfotostipendium

 

Mia Rogersdotter Olofsson ansökte med projektet Luleälven. Om dammen brister. Syftet med projektet är att porträttera Luleälven som en undersökning av en naturresurs, ett geografiskt område och ett historiskt nedslag i hur älvdalen ser ut idag.

 

Mia Rogersdotter Olofsson vill följa älven från starten vid Sulitelma i Arjeplog till dess tillrinning i Bottenviken och samla in fotografiskt material till fots och med båt. Hon kommer då dokumentera fåran på 461 km inklusive Europas längsta torrfåra på 17 km. Mia Rogersdotter Olofsson har vuxit upp i Luleå och har redan insikt i området. Hon är dessutom en skicklig fotograf med bra öga för berättande i både naturen och kulturlandskapet.

 

Bild: Researchfotografi från projektet Luleälven. Om dammen brister. © Mia Rogersdotter Olofsson

Researchfotografi från projektet Luleälven. Om dammen brister. © Mia Rogersdotter Olofsson

 

 

Mia kommer att göra research och träffa intressegrupper för älvens fortlevnad i Jokkmokk, och sedan gå vidare med att fotografera under sommaren 2018. Arbetet ska resultera i bok och/eller utställning. Tanken är också att presentera arbetet på olika platser längs älven.

 

Vi ser stipendiet som ett sätt att stödja ett intressant projekt och uppmuntra en ung fotograf att fortsätta engagera sig i miljö och landskap säger Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen. Naturfotostipendiet kommer att delas ut nästa gång 2020.

 

Jury för naturfotostipendiet 2018
Katarina Gårdfeldt, Tyrone Martinsson, Cecilia Sandblom och Louise Wolthers

 

David Arnar Runólfsson – 2016 års naturfotostipendium

Hasselbladstiftelsen har tilldelat David Arnar Runólfsson 2016 års naturfotostipendium.

 

 

From the series Impact, Skaftafellsjökull, 2015 © David Arnar Runólfsson

From the series Impact, Skaftafellsjökull, 2015 © David Arnar Runólfsson

 

David Arnar Runólfsson ansökte med ett projekt som undersöker de allvarliga miljöeffekterna av jättedammen Kárahnjúkar på Island. Genom olika metoder för fotografisk dokumentation, arkivforskning och intervjuer med forskare och journalister kommer David Arnar Runólfsson att beskriva dammens oåterkalleliga påverkan på miljön och lokala ekosystem i en publikation. Andra dammprojekt runtom i världen har liknande effekter, och som konstnären påpekar: ”Jag tror att det är mycket viktigt att vi lär oss av detta projekt och göra noggranna övervägningar innan vi lägger fler vildmarksområden under vatten.”

 

David Arnar Runólfsson har en MFA i fotografi vid Akademin Valand.

 

Jurymedlemmarna för naturfotostipendiet:
Katarina Gårdfeldt, föreståndare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet; Tyrone Martinsson, universitetslektor vid Akademin Valand, Göteborgs universitet; Cecilia Sandblom, fotograf på Hasselbladstiftelsen, och Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen.