Sune Jonsson

1993 års Hasselbladpristagare

Hasselbladspriset utdelades för 13:e gången fredagen den 22 oktober 1993. Pristagaren Sune Jonsson, Umeå, tog emot sitt pris av H.K.H Prinsessan Lilian under en ceremoni i Kongresshallen, Svenska Mässan i Göteborg. Pristagaren erhöll 245.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning Sune Jonsson – Fotografier av 1993 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Wernerska Villan, Göteborg.

 

Stiftelsens motivering:

Under snart ett halvsekel har Sune Jonsson skildrat det nordsvenska landskapets ödslighet och karga skönhet, det oglamorösa i enkla människors vardag. Med ett lågmält och levande bildspråk har han gestaltat sitt panorama av ett samhälle i förändring. I en omfattande bokproduktion har hans ord och bilder vävts samman till en unik dokumentation i det amerikanska FSA-projektets anda.

 

© Västerbottens Museum

© Västerbottens Museum