Seminarier och symposier

Hasselbladstiftelsen arrangerar och samarrangerar både mindre forskningspresentationer och större symposier varje år, ofta i samarbete med Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Sedan 2014 har stiftelsen och universitetet gemensamt gett ut bokserien Negative, med samlade presentationer från flera av symposierna.

 

Många namnkunniga forskare, teoretiker och konstnärer har deltagit i symposierna, bland andra Subhankar Banerjee, Geoffrey Batchen, Broomberg & Chanarin, Mathias Danbolt, Leslie Hewitt, Sarah Kember, Liz Wells och Zanele Muholi, på symposiet om övervakning i samband med WATCHED!-projektet deltog bland andra Susan Schuppli, Marco Poloni och Peter Weibel.

 

Forskningssymposium

Glitch and Photography II: Bugs, Camouflage, and Insect Media

24 november kl 13–18, 2022

 

Detta är det andra symposiet i det fleråriga forskningsprojektet Photography and the Glitch, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och HDK-Valand, Göteborgs universitet. Projektet undersöker digitalfotografin och de visuella system vi har omkring oss med fokus på hur ’glitcher’ kan rubba normativ logik.

Symposiet handlar om glitchen som en bugg (på engelska bug, insekt) både bokstavligt och metaforiskt: från konstnärers tolkningar av insekter och djurs beteende till analyser av glitchen som ett tekniskt och algoritmiskt fel och dess inverkan.

 

Nanna Debois Bul Sunrise Patterns, 2022

Ämnet för symposiet är inspirerat av konceptet “insektsmedier” (som Jussi Parikka ingående diskuterade i sin bok Insect Media. An Archeology of Animals and Technology från 2010). Begreppet insektsmedia beskriver fotografi och andra kommunikationstekniker utifrån insekters beteende och anatomi samt genom olika tolkningar av insekternas värld och dess svärmar, nät, förvandling (metamorfos) och mångfald. Genom ett entomologiskt och zoologiskt perspektiv på digital, hybrid och virtuell fotografi uppstår nya perspektiv på hur visuella representationer och innebörder utvecklas och uppfattas.

 

På vilka sätt öppnar glitcher (såväl maskinella som naturens) för posthumana och icke-mänskliga inverkningar och influenser? En fråga som diskuteras i Joanna Zylinskas bok Nonhuman Photography från 2017.Under symposiet diskuteras ämnen som; gaming, klimatet, väderprognoser, innovativa metoder att använda slumpen, vävning och symbios.

Genom att deltagarna använder sig av och behandlar nya tekniker som AI och olika digitala miljöer uppkommer nya frågor kring framtidens fotografi.

 

Presentationer av: Joanna Zylinska, Marco De Mutiis, Nanna Debois Buhl, Joana Moll, Olle Essvik och Marie-Eve Levasseur.

 

 

 

Symposium, program:

 

Glitch and Photography II: Bugs, Camouflage, and Insect Media

 

Plats: Glashuset, Valand, Göteborgs universitet

Tid: Torsdag 24 november, 2022

 

Symposiet kommer också att livestreamas som ett webbinarium.

 

13-13.15
Nina Mangalanayagam och Louise Wolthers: Inledning

 

13.15-14.00
Marco De Mutiis: Photographing the game glitch: between ghost photography and free labour

 

14.00-14.10
Paus

 

14.10-14.40
Nanna Debois Buhl: Pattern Machines: on Coding, Weaving and Glitching (konstnärssamtal)

 

14.40-15.10
Olle Essvik AInsect / Eaten Books (performativ föreläsning)

 

15.10-15.40
Kaffe och förberedelse av digitala presentationer

 

ONLINE (Zoom webbinarium):

 

15.40-16.10
Joana Moll: Inanimate Species (konstnärssamtal)

 

16.10-16.40
Marie-Eve Levasseur: becoming a glitch-body, on extended reality (XR) art practice and feminist science fiction (Artist talk)

 

16.40-17.00
Paus

 

17.00 -17.30
Joanna Zylinska: The future is glitchy, but can we photograph it?

 

17.30-18.00
Avslutande rundabordssamtal

 

I samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. 

 

 

Forskarsymposium vid Göteborgs universitet. 

Glitch and Photography: Hybrid bodies, remixed archives, posthuman nature 

2/2 2022 13:00-17:00 på zoom (länk kommer inom kort)

 

Från ungefär 2005 har alltfler konstnärer börjat intressera sig för glitchens potential – dvs. där processer och estetik baseras på visuella störningar som åstadkoms med digital teknik. När det gäller fotografi innebär glitcher inte bara ett nytt förhållningssätt till digitala fotografier, de ger oss också möjlighet att ompröva betydelsen av analoga, fysiska fotografier. Glitchen fungerar, både som metod och som metafor, som ett avsiktligt fel och störning av rådande kunskaper, klassificeringar och maktsystem. Aktivistiskt och konstnärligt används glitcher därför ofta för att visa på normaliserade och naturaliserade rubbningar, samt strukturer och positioner som inte helt passar in i det samhälle vi skapat. Vid detta symposium presenteras ett nytt forskningsprojekt om fotografiska glitcher. Projektet är ett samarbete mellan HDK-Valand och Hasselbladstiftelsen.

 

 

Vid symposiet deltar sex akademiker och konstnärer – Annet Dekker, Monica Alcazar-Duarte, Vendela Grundell, Mirabelle Jones, Majken Overgaard och Magdalena Regina Tyzlik-Carver.

 

De utforskar den maskin- och nätverksinfluerade bilden på olika sätt och/eller skapar störningar, friktion, lekfullhet, svårläslighet – i syfte att visa på systembrister samt för att hjälpa oss att se saker på nya sätt. Vid symposiet kommer de respektive deltagarna att ge kortare presentationer och därefter följer en diskussion med de övriga deltagarna.

 

Arrangörer av symposiet är Nina Mangalanayagam, HDK-Valand vid Göteborgs universitet och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

 

Illustration: Mirabelle Jones

 

 

Seminarium 12 februari

 

Interwar Lens Cultures: Photography and Film around 1929

 

Ett öppet seminarium om Mellankrigstidens fotografi film och nya visioner  – kring den banbrytande utställningen Film und Foto, 1929.

 

Akademin Valand
Tisdag 12 februari
10:00–15:00

 

Förmiddagsseminarium: X-library

10:00 Projektets initiativtagare Mats Jönsson, Louise Wolthers och Niclas Östlind hälsar välkomna.

Mats Jönsson är professor i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Louise Wolthers är forskningschef och curator vid Hasselbladstiftelsen. Niclas Östlind är curator och universitetslektor vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

 

10:30 Kai-Uwe Hemken Room I of FiFo 1929: Moholy-Nagy’s scenic manifesto

Bauhauskonstnären László Moholy-Nagy blev inbjuden av Deutscher Werkbund för att göra ett rum på utställningen Film und Foto i Stuttgart 1929. Ämnet var: Fotografins historia och nutid. Moholy-Nagy dokumenterade fotografins utveckling och status quo systematiskt och grundligt, å ena sidan, och samtidigt arrangerade han, å andra sidan, rummet i sitt konstnärliga koncepts anda. För fotokonstnären borde fotografins framtid ligga i fotogrammet och i filmen. Denna uppenbara oundviklighet lanserade Moholy-Nagy genom att skickligt arrangera utställningsföremålen. Föreläsningen kommer att förklara den spatiala upplevelsens olika förnimmelsedimensioner och göra det möjligt att uppleva FiFo genom en VR-rekonstruktion av Room I.

 

Kai-Uwe Hemken är professor i konst (1900-/2000-talet) vid Kunsthochschule Kassel och är (co-)curator för olika internationella utställningar. För närvarande är han co-curator för utställningen Photography at the Bauhaus – The New Vision in Contemporary Art (Düsseldorf, Berlin, Darmstadt), där FiFo har rekonstruerats virtuellt och till dels. En föreläsning om Bauhaus och fotografin: Ny curatorisk och konsthistorisk forskning om den legendariska utställningen Film und Foto, Stuttgart 1929. Presentationen inkluderar en VR-rekonstruktion av utställningen, som sprider nytt ljus såväl över hur curatorer som Moholy-Nagy arbetade som över de modernistiska utställningarnas typologi.

 

12:00–13:00 Lunchpaus

 

Eftermiddagsseminarium: Bio Valand

 

13:00–15:00 Martin Reinhart A ’New Vision’ in Film and Photography

 

För exakt 90 år sedan och för första gången i historien introducerade Deutscher Werkbunds utställning 1929, Film und Foto (FiFo), internationella cinematografiska och fotografiska experiment för en större publik och blev snabbt omtalad över hela världen som sinnebilden för avantgardistisk produktion och modernism. Vilka var de inblandade konstnärerna och vem stod bakom konceptet och utställningen som slog traditionen i spillror? Hur togs den emot och hur förändrade den vårt sätt att förstå media i dag?

 

Föreläsningen kommer att fokusera på FiFo:s filmprogram och dess curator, den experimentelle filmskaparen Hans Richter. Genom sitt banbrytande program för FiFo anses Richter inte bara vara anfader till alla filmfestivaler, utan också startpunkten för en identitetsskapande tradition inom den experimentella filmen.

 

Med inspiration från, och som en direkt följd av, Richters program bildades privata och politiska filmklubbar i hela världen. Denna rörelse drevs av cineastens entusiasm för den icke-kommersiella konstfilmen och blev möjlig tack vare lanseringen av film i amatörformat till överkomligt pris av företag som Kodak och Pathé. Det nya filmutbudet bidrog till att skapa nya och oberoende distributionsnätverk och ledde till utvecklingen av lättanvända stillbilds- och filmkameror. Amatörmarknaden var från början målgruppen för denna sortens utrustning, men snart blev den också adopterad av filmskapare, bland andra Dziga Vertov, Able Gance eller Joris Ivens.

 

Martin Reinhart är en filmskapare, filmhistoriker och uppfinnare. Martin studerade vid Universität für angewandte Kunst i Wien och är utbildad filmtekniker. Under mitten av 2000-talet banade hans företag Indiecam väg för det digitala filmskapandet. Företagets kameror har använts i stora Hollywoodproduktioner och var de första som spelade in med CinemaDNG, ett format som Indiecam har utvecklat tillsammans med Adobe och nu är utbredd standard inom filmindustrin. Tillsammans med T. Tode och M. Luksch gjorde Martin dokumentären Dreams Rewired, som vann pris för bästa regi vid Moskvas internationella dokumentärfilmfestival 2016. Nyligen utvecklade han och fysikern Leonard Coster ett system för att automatiskt korrelera stora datamängder. Målet för detta arbete är att framställa en objektiv topografi över världskunskap.

 

Seminariet är en fristående fortsättning på symposiet Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition 1919–1939.

 

Med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

 

Projektet Interwar Lens Cultures ingår i ett pågående forskningssamarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Akademin Valand och Filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

 

 

 

Tidigare seminarium

28–29 november 2018

 

 

International Research Symposium: Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition 1919-1939

 

Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition 1919-1939 kartlägger, synliggör och kontextualiserar linsbaserade arbeten. Symposiet ger en ny blick på mediernas folkliga, populära och vetenskapliga karaktär och hur de påverkade sin omgivning. Det lyfter också fram nya interdisciplinära och kritiska perspektiv på visuell kultur från mellankrigstiden, en era präglad av att film och fotografi blev allmänt förekommande.

 

Symposiets grund är det unika tvärvetenskapliga utbytet mellan medverkande forskare inom fotografi, konst, film och visuell kultur, och har en historiografisk ambition att utforska olika sätt att undersöka, skriva och skapa foto- och filmhistoria. Interwar Lens Cultures har som ambition att främja kulturella, sociala och politiska jämförelser mellan samtiden och mellankrigstiden. 

 


Medverkande: Jenny Chamarette, Pia Rönicke, Ciara Chambers, Björn Axel Johansson, Annika Wickman, Jan-Erik Lundström, Tyrone Martinsson, Kerstin Hamilton, Erika Johansson

 

Symposiet är en del av forskningssamarbetet mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborgs universitet. 

Fri entre! 

 

Program

Onsdag 28 november 

13.30 Introduktion till projektet av Mats Jönsson, Niclas Östlind, Louise Wolthers 

14:00-14.45 Jenny Chamarette 

14.30-14.55 Pia Rönicke: Mirroring spaces 

Kaffe 

15.30-15.55 Ciara Chambers: The Wars Between the Wars: Political, Civil and Economic Conflict in Ireland 

16:00-16:25 Björn Axel Johansson: Photography ¿ a tool for science and military use 

16:45-17:45 Film screening. A selection of 1920s and 1930s film from the Swedish film archive and contemporary works by Lina Selander and Katarina Elvén 

 

 

Torsdag 29 november 

9:30-9:55 Kerstin Hamilton: A world made by science: experimental documentary strategies

10:00-10:25 Erika Larsson: Photographic engagements – Belonging and effective encounters in contemporart photography

Kaffe 

11-11.25 Annika Wickman: Training Films in the Swedish Armed Forces 1929 

11.30-11.55 Jan-Erik Lundström: With New Eyes: Evolving Visual Cultures in Sweden in the Interwar Years 

12:00-12.25 Tyrone Martinsson: The Passing of Ghosts – Exploration and Imagining the Arctic 

 

Se engelska sidan för abstracts 

[Bildtext: Pia Rönicke 
Notes on M.B. Stills from the films. 43 min / 9 min. 16mm / HD. 
Installation views. 2 films, a sculpture, 3 screens, 1 rotating mirror. Henie-Onstad Kunstcenter, Oslo. 2014.]

 

Arrangörer:

Mats Jönsson, professor, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Louise Wolthers, forskningsansvarig och curator, Hasselbladstiftelsen, Niclas Östlind, lektor, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Plats

Akademin Valand, Vasagatan 50, Aulan

Sista anmälningsdag:

2018-11-27 kl. 12:00.

Boka plats/anmäl dig

 

 

Tidigare seminarium

Experiments and Social Change 

Writing the History of Interwar Photography

 

Fotografi, Experiment och Social Förändring  förenar forskare, konstnärer och författare från ett tvärdisciplinärt fält av fotografi och kulturstudier med fokus på 1920- och 30-talet.  Symposiet undersöker olika sätt att forska och skriva om samt skapa fotohistoria. Projektet kommer även att utforska reflektioner kring och paralleller mellan mellankrigstiden och nutiden. De ämnen som tas upp omfattar montage, (anti-)fascism, eugenik och fotografi, kön och representation, flygfotografi, militarism, kommersialism och modernism.

 

 

 

 

Tid: 21 november, 2017 kl. 9–18

Plats: Aulan, Akademin Valand

 

Program

 

9:00 Moderatorerna Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen och Niclas Östlind, Akademin Valand, hälsar välkomna

Kort introduktion

 

9:15 Mats Jansson, Professor, Institutionen för litteratur, Göteborgs universitet

The concept of modernism – uses, meanings and a brief look at literature and photography

 

9:45 Sabine T. Kriebel, lektor, Institutionen för konstvetenskap, Cork University, Irland

Passing Through: Three Women Abduct the Face of Weimar Photography

 

10:45 Kaffepaus

 

11:00 Anna Dahlgren, professor, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet

Commercial realism. Photography and the Visual Mechanics of Selling 

 

11:30 Susanne Kriemann, konstnär och professor, Karlsruhe University of Arts and Design, Tyskland

One Time One Million – a contemporary perspective on researching, rewriting and reusing history and its analogue photographic techniques

 

12:00 Mhairi Sutherland,  konstnär och curator, Derry/Londonderry, Nordirland

Going Underground: Negotiation and Transgression in the photographic archives of SAAB Defence and Security.

 

12:30 Lunch

 

13:30 Maja Hagerman, journalist och författare & Claes Gabrielson, fotograf

The gaze of the racial biologist 

 

14.30 Niclas Östlind, curator, forskare och lektor, Akademin Valand, Göteborgs universitet

A portrait of Swedes in their daily life and work by the photographer C. G. Rosenberg – seen in the light of a darkening horizon in a troubled Europe in the Mid-1930s. 

 

15:00 Kaffepaus

 

15:15 Katarina Leppänen, lektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Visibility and representation in the women’s movement during the interwar years

 

15:45 Eva Dahlman, fotohistoriker och forskare

”Where are the women?” Searching for women at the photographic scene in the interwar period. 

 

16:15 Kaffepaus

 

16:30 Louise Wolthers, forskare och curator, Hasselbladstiftelsen

The View from Above: Scientific images at the International Photography Exhibition in Gothenburg 1929

 

17:00 Andréas Hagström, Göteborgs Konsthall

Young Hamburger Art (1931) – How the photographic art was perceived in the first known exhibition in Gothenburg with paintings, sculpture and photography.

 

17:30 Avslutning

 

Symposiet är gratis och öppet för alla. Symposiet hålls på engelska.

Ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborgs Universitet

 

 

Tidigare symposium

 

Photography in Print & Circulation.

Part II: The Writing of History

 

 

Torsdag 28 September, kl 13

Akademin Valand

 

Boken är en integrerad och viktig del av fotografin, och intresset för fotobokens historia är ett växande område. Det började under tidigt 2000-tal med Andrew Roths The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century (2001) och utställningen och publikationen Open Book på Hasselblad Center (2004). Martin Parrs och Garry Badgers bidrag med serien The Photobook: A History Volume I, II och III (publicerade 2004–2014) har varit banbrytande. De har följts av ett antal böcker och utställningar med inriktning på fotoböckernas nationella historier.

 

Nu är det dags att kritiskt betrakta de historier som har producerats under det senaste decenniet. Vilka perspektiv har väglett historierna? Hur har de blivit förmedlade och – viktigast av allt – vad finns fortfarande kvar att göra? Symposiet kommer att diskutera dessa viktiga frågor.

 

Symposiet är en del av Photography in Print & Circulation, ett gemensamt forskningsprojekt mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand.

 

Program

 

13.00–13.30 Niclas Östlind The History of the Photo Book

 

13.30–14.15 Frits Giertberg The Dutch Photobook

 

14.45–15.30 Angel Luis Gonzalez  The Irish Photobook

 

15.30–16.00 Irene de Mendoza The Spanish Photobook

 

16.15–16.30 Evita Goze – The Latvian Photobook

 

16.45–17.15 Paneldebatt

 

18.30 – 19.00 Bernadette Wolbring  Square pegs and round holes and och boksignering

 

19.15 – 19.30 Åke E:son Lindman EXPERIMENT Åke E:son Lindman

 

19.30 – till sent Festivalen öppnar och release av Fotografisk Tidskrift

 

 

 

Tidigare symposium

 

Photography in Print & Circulation är ett symposium kring den kritiska och kreativa användningen av fotografins reproducerbarhet. Fotografi kan, lättare än de flesta andra visuella medier, multipliceras, approprieras, tryckas och distribueras. Symposiet kommer att fokusera på fotobokens rådande och breddade fält. Boken är en av fotografins viktigaste format för att bli offentlig och den samtida kulturen kring fotoboken har utvecklat olika typer av – och strategier för – redigering, publicering, finansiering och distribution. Tyngdpunkten kommer att ligga på nätverk för produktion och delning, curatoriella perspektiv och den experimentella användningen av böcker som alternativt rum för att förmedla fotografiska bilder.

 

Trycksaker är en av många möjliga distributionsformer. Stillbilder och rörliga bilder produceras, delas och samplas ideligen genom mobilkameror och Internet. Den digitala tekniken har förändrat parametrarna för användningen och förståelsen av fotografi. Symposiet kommer också att diskutera de förändrade metoderna inom konst och media, såväl som den curatoriella strategin för att förmedla och ställa ut online-material och andra digitalt spridna fotografiska bilder.

 

De medverkande föreläsarna är konstnärer, förläggare, curatorer och forskare, och de har bjudits in för att berätta om sina metoder och att reflektera över hur de konstnärliga och kritiska möjligheterna för tryckt, återanvänd och spriden fotografi kan definieras och utvecklas.

 

LIVESÄNDNING

Delar av symposiet kommer att sändas live på Akademin Valands och Hasselbladstiftelsens Facebook-sidor.

 

Program Photography in Print & Circulation

 

Torsdag 17 november

Plats: Akademin Valand, Glashuset, Chalmersgatan 4, Göteborg

 

9:30–10:00 Kaffe

 

10.00–10.40 Niclas Östlind: Photography in Print & Circulation: A Historical Survey

 

10.50–11.30 Lars Willumeit: Reassembly, Reaggregation and CirculationNotes on Dealing with the (Un)becomings of Photography

 

11.30–12.00 Art & Theory: Bokrelease: The Negative Book Series

 

Lunch

 

13.30–14.20 Eva Weinmayr: Library Underground — a reading list for a coming community

 

14.30–15.10 Cecilia Grönberg: Photography as publishing and distribution

 

Kaffe

 

15.40-16.30 Charlotte Cotton: Platform Sensitive

 

16.45–17.45 Lotta Antonsson i samtal med Charlotte Cotton och Niclas Östlind/Louise Wolthers

 

Fredag 18 november

 

10.00–10.30 Louise Wolthers: Multiveillance and the Networked Image

 

10.40–11.10 Mike Bode: Verification processes and the ecology of user generated imagery.

 

Kaffe

 

11.30–12.10 Linn Prøitz: “– It was instant … this is ultimately what is at stake, a child has died: What is simpler than that really?”: The impact of the rapid global circulation of the image of Alan Kurdi.

 

Lunch

 

13.20–14.00 Mette Sandbye: Kent Klich and the Gaza conflict: A multifaceted photographic encirclement of a place and a political conflict

 

14.10–14.40 Sarah Tuck: Evidence and Spectacle – Watching Murder Online

 

Kaffe

 

15.00–16.00 Slutdiskussion: The Possibilities and Challenges of Printed and Circulated Photography.*
Skicka gärna frågor till panelen i förväg via 

*Ersätter tidigare programpunkt med Alfredo Jaar som tyvärr inte kan delta i symposiet på grund av sjukdom.

 

 

 

Tidigare symposium

 

WATCHED! Symposium 7-8 oktober

Symposiet arrangeras av Akademin Valand och Hasselbladstiftelsen. Det är del av projektet WATCHED! Surveillance, Art and Photography in Europe Post 9/11, som kommer resultera i en utställning på Hasselblad Center och en bok, våren 2016.

 

WATCHED!

ÖVERVAKNINGSKONST OCH FOTOGRAFI I EUROPA EFTER 11 SEPTEMBER

Ett internationellt tvådagars forskningssymposium, arrangerat av Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand.

 

Plats: Glashuset, Akademin Valand, Vasagatan 50

 

Observera förändring i programmet

 

7 oktober/Dag 1:

9.00–registrering och kaffe

9.30–10.00 Välkomsttal och introduktion av Louise Wolthers och Niclas Östlind

 

10.00–11.00 Peter Weibel, konstnär, curator, forskare (ZKM, DE), ”Epistemic Photography. From Observation to Surveillance” Läs mer om Peter Weibel

 

11.15–12.00 Konstnärssamtal: Alberto Frigo, konstnär (Södertörns högskola, SE/IT), ”Becoming Data: Artists Beyond the Sousveillance Paradigm” Läs mer om Alberto Frigo

 

12.00–13.30 Lunch

 

13.30–14.30 Susanne Wigorts Yngvesson, docent (Teologiska högskolan SE)

”Mirror, mirror on the Wall” – Selfimages and Objectification Läs mer om Susanne Wigorts Yngvesson

 

Kaffe

 

15.00–15.45 Konstnärssamtal: Ann-Sofi Sidén, konstnär (Royal Institute of Art, SE) i samtal med Niclas Östlind Läs mer om Ann-Sofi Sidén

 

Avslutning dag 1 – kort diskussion under ledning av Louise Wolthers och Niclas Östlind.

 

8 oktober/Dag 2:

 

 

9.15–10.00 Konstnärssamtal Meriç Algün Ringborg (SE/TR) i samtal med Louise Wolthers Läs mer om Meriç Algün Ringborg

 

Kaffe

 

10.30–11.15 Konstnärssamtal Susan Schuppli, (Goldsmiths University, UK), ”Material Witness/How Evidence comes to Matter” Läs mer om Susan Schuppli

 

11.15–12.00 Konstnärssamtal: Jason E. Bowman, Artist (Gothenburg University, SE/UK), ”Scavenging Surveillance” Läs mer om Jason E. Bowman

 

12.00–13.30 Lunch

 

13.30–14.15 Konstnärssamtal: Marco Poloni (DE), ”A Porous Narrative” Läs mer om Marco Poloni

 

Kaffe

 

14.30–15.30 Hille Koskela (University of Turku, FIN), ”Surveillance Plays and Games” Läs mer om Hille Koskela

 

Summering och avslutande diskussion under ledning av Louise Wolthers och Niclas Östlind.

 

Boka plats/anmäl dig

Pågående forskning

Pågående forskning

Tidigare projekt

Tidigare projekt

Publikationer och presentationer

Publikationer och presentationer