Watched

Övervakning, konst och fotografi

WATCHED! är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om övervakning, konst och fotografi i Europa efter millennieskiftet, som har initierats av Hasselbladstiftelsen och resulterat i ett brett utbud av seminarier och artiklar, en publikation och turnerande utställning.

 

Projektet har inspirerats av nya verk av konstnärer, fotografer, aktivister och teoretiker, och undersöker frågor om hur vi kan leva i ett samhälle med flera övervakningsnätverk, utan att bidra till de ojämlikheter som övervakningen skapar och i stället ägna oss åt inkluderande och möjliggörande praktiker för betraktandet.

 

Den samtida övervakningen begränsas inte till visuell kontroll, utan för att förstå hur övervakning fungerar är det fortfarande nödvändigt att vända sig till det fotografiska mediet. Digitaliseringen av kameror, fotografier och bildspridning spelar en stor roll i realiserandet av den vardagliga övervakningen, såväl som i övervakningstekniker som hålls dolda för allmänheten. Man kan nog hävda att vår verklighet utgörs av bilder och att hela vår existens fotograferas på en oöverträffad nivå, vilket inte enbart ställer nya frågor utan också väcker nytt liv i frågeställningar från fotografins historia och från historien för den visuella kulturen att betrakta och bli betraktad.

 

Konstverken i WATCHED! approprierar bilder och använder övervakningssystem, ansiktsigenkänning, gatuvyer, livsloggar och virtuell animering. Konstnärerna väcker också liv i äldre praktiker för spionering, exponering och voyeurism. De ger uttryck för olika sätt att närma sig övervakning: från tekniker som används av stater och myndigheter, till vardagliga kontroller som har blivit en integrerad del i våra liv, i synnerhet inom sociala medier. Verken utforskar framför allt problematiken kring

trygghet och säkerhet, som används som argument för utökad övervakning, men som ofta bortser från den diskriminerande granskningen, kriminaliseringen och sårbarheten som följer.

 

Trots nyligen gjorda avslöjanden om global massövervakning har studier visat att nordeuropéer, och skandinaver i synnerhet, har en stor tilltro till social övervakning – oavsett om syftet är säkerhet, brottsförebyggande, administrativt, kommersiellt, medicinskt eller annat. Forskare inom övervakningsfältet menar att den positiva inställningen beror på att människor fokuserar mindre på rätten till privatliv och mer på välfärd, transparens och social jämlikhet. I alltfler fall är det dock uppenbart hur övervakning diskriminerar; att negativa, inträngande och trakasserande övervakningsformer gör minoriteter och de mest utsatta till skottavlor. Vi må alla vara betraktade, men alla exponeras inte för övervakning på likvärdiga villkor.

 

Konstnärliga praktiker kan fungera som värdefulla bidrag till den allmänna debatten och forskningen inom övervakningsfältet. Fotografi och videokonst kan erbjuda nya perspektiv och ifrågasätta dominerande uppfattningar om den auktoritära blickens makt, såväl som att peka på motståndsformer genom att använda mimikry, performance, satir, förställning, fiktion, osynlighet och möjliggöra olika former av ”multiveillance”.

 

Utställningen öppnade på Hasselblad Center den 28 maj 2016.

 

Den turnerade till Kunsthal Aarhus under hösten 2016 med en specialvisning av Seamless Transition av James Bridle på ARoS samt separatutställningen Apophenia av James Bridle på Galleri Image.

 

Utställningen kommer att visas i omarbetad och utökad form på C/O Berlin under våren 2017.

 

[bild på boken]

Den utgivna boken, publicerad av Verlag der Buchhandlung Walther König, inkluderar ett urval av konstverk av fyrtio konstnärer såväl som fördjupande essäer om övervakning av Ann-Chris Bertrand, James Bridle, Alberto Frigo, Tom Holert, Hille Koskela, Shoshana Magnet, Liisa Mäkinen, Peter Weibel, Louise Wolthers och Niclas Östlind.

 

Wolthers, Vujanoviç & Östlind (red.), WATCHED! Surveillance, Art and Photography. Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2016.

 

I november 2016 utsågs boken till en av årets 35 bästa fotoböcker av TIME (av författaren, kritikern och curatorn Fred Ritchin). Läs artikeln här.