William Eggleston

1998 års Hasselbladpristagare

Hasselbladspriset utdelades för 18:e gången lördagen den 6 mars 1999. Pristagaren William Eggleston, Memphis, tog emot sitt pris av H.K.H. Prinsessan Désirée under en ceremoni på Artisten i Göteborg. Pristagaren erhöll 500.000 kronor. I anslutning till prisutdelningen öppnades pristagarens utställning William Eggleston – 1998 års Hasselbladspristagare i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.

 

Stiftelsens motivering:

William Eggleston har alltsedan 1970-talet varit den ledande gestalten inom färgfotografin. Genom sitt alldeles speciella sätt att tolka omvärlden, särskilt den amerikanska södern, har han utvecklat färgfotografin som självständigt medium och utforskat färgens betydelse som bärande betingelse för sinnesupplevelsen. Färgen blev för honom en viktig tillgång vid återgivningen av vardagslivet och allt vad därtill hör. Han har infört en ny estetik, ett nytt ”demokratiskt” sätt att se som mer är styrt av hans personliga blick än av förhärskande bildkonvention. Liksom Robert Frank på 50-talet genom sina bilder införde en informell ”beat”-estetik, omformade William Eggleston på 70-talet villkoren för vad som är möjligt att uttrycka med färg.

 

Eggleston Foto_Bjorn Rantil

Photo: Björn Rantil Copyright: Hasselblad Foundation