Audioguide

Hasselbladstiftelsens audioguide är utformad för att göra det möjligt för besökare att på egenhand få en guidad visning av våra utställningar. Guiden finns att ladda ner som en mobilapplikation på engelska och svenska.

 

Med applikationen Hasselblad Foundation Audio Guide kan du lyssna på guidade visningar av aktuella utställningar och ta del av vårt kalendarium.
Vänligen använd hörlurar.

 

Ladda ner appen till din smartphone här:
Hasselblad Foundation Audio Guide på App Store
Hasselblad Foundation Audio Guide på Google Play