Porträtt: Cecilia Sandblom ©Hasselbladstiftelsen, ”Suite Vénitienne (detail)”, 1980, ©Sophie Calle, ”Gotham handbook, (detail)”, 1994/2000,© Sophie Calle, ”Chambre avec vue, 2003”, ©Sophie Calle, ”Exquisite pain, J-65 (Tunas), 1984/99”, ©Sophie Calle, ”The Detachment, (detail), 1996”, ©Sophie Calle, ”Room 28 (February 16th 1981), 1983”, ©Sophie Calle.

 

Sophie Calle

Hasselbladpristagaren 2010

 

Den franska konstnären Sophie Calle från Paris har utsetts till den trettionde mottagaren av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Priset, som består av 1 000 000 kr (ca 100,000 euro), ett diplom och en guldmedalj, kommer att delas ut till Sophie Calle lördagen den 30 oktober 2010 vid en prisceremoni på Stadsteatern i Göteborg. I samband med ceremonin öppnar en utställning med pristagarens verk, Sophie Calle – 2010 års Hasselbladspristagare, på Hasselblad Center i Göteborgs konstmuseum.

 

Stiftelsens motivering till valet av Sophie Calle som 2010 års pristagare lyder:

 

I mer än tre årtionden har den franska konstnären Sophie Calle ifrågasatt och utmanat förhållandet mellan text och fotografi, det privata och det offentliga, sanning och fiktion på ett nyskapande och i högsta grad självständigt sätt. Hennes konceptuellt inriktade verk skildrar mänsklig utsatthet och undersöker såväl det inbördes sambandet mellan identitet och intimitet som den officiella historiens konstruktion. Verken frammanar berättelser, sinnesrörelser och känslor som berör betraktaren på djupet och får denne att reflektera över fotografins möjligheter och begränsningar. Hennes bidrag till förståelsen av fotografin som medium har inspirerat och fortsätter inspirera yngre generationer av konstnärer över hela världen.

 

Årets priskommitté,

som nominerat kandidaterna till stiftelsens styrelse, har bestått av:

 

Claude W. Sui

juryns ordförande, curator och chef för Forum Internationale Photographie vid Reiss-Engelhorn-Museen i Mannheim, Tyskland

 

Ariella Azoulay

undervisar i nutida filosofi och bildkultur inom programmet för hermeneutik och kulturstudier vid Bar Ilan-universitetet, Ramat Gan, Israel

 

Vladimir Birgus

curator, fotohistoriker, professor vid och chef för institutet för kreativ fotografi vid Slezská Univerzita v Opavě i Prag, Tjeckien

 

Sergio Mah

professor vid Universidade Nova i Lissabon, Portugal, konstnärlig ledare för Photoespaña 2010

 

Mette Sandbye

lektor vid Institut for Kunst- og Kulturvidenskab vid Köpenhamns universitet och konstkritiker på Weekendavisen, Danmark